Robotworkshop

Deze STEM-workshop is een initiatie in de fascinerende wereld van programmeren en robots. Rond de thema’s mobiliteit en verkeersveiligheid bepalen de kinderen aan welke vereisten onze auto’s van de toekomst moeten voldoen. De robotwagentjes worden dan geprogrammeerd om die functies uit te voeren. En alles wordt uitgeprobeerd op een verkeersplattegrond door de leerlingen zelf samengesteld. 

Wat zit er zoal in deze workshop?

  • Probleemoplossend redeneren: we willen een veilige zelfrijdende auto!
  • Programmeren: de kinderen programmeren de krachtige, veelzijdige mBot wagentjes in een Nederlandstalige versie van Scratch2.0, de grafische programmeertaal-op-kindermaat.
  • Uitproberen: eigen oplossingen worden direct uitgeprobeerd op variërende stratenplannen: kunnen de autootjes de weg volgen en kruispunten nemen zonder te botsen?
  • Tips voor de leerkracht rond STEM-opdrachten over programmeren en robotica.

 

Doelgroep: 3de graad lager onderwijs

Duur: De klas wordt opgesplitst in 2 groepen van telkens max 12 leerlingen – 1 workshop bestaat uit 2 sessies na elkaar van elk 2 uur 15 min waaraan telkens een halve klasgroep deelneemt.

Prijs per workshop (2 sessies samen): €75 + €9,50 x aantal leerlingen. Alle kosten (begeleiding, materiaal, verplaatsingskosten) zijn inbegrepen. Voor alle volgende klassen die binnen hetzelfde schooljaar deelnemen aan deze workshop is er een korting van €25.

Al het nodige materiaal (laptops, software, robots, verkeersplattegrond, …)  wordt door Discoverit voorzien. Best wordt in de school een apart lokaal gereserveerd waarin, naast tafels en stoelen, ook voldoende open ruimte beschikbaar is (5 x 5 m) voor de verkeersplattegrond.

De workshop sluit heel goed aan bij de eindtermen wetenschappen en techniek voor het basisonderwijs en is in lijn met het STEM-actieplan (Science, Technology, Engineering, Mathematics) van de Vlaamse overheid.

Ben je leerkracht in de derde graad lagere school en geïnteresseerd in deze boeiende workshop? Stuur een e-mailtje naar info@discoverit.be. Je ontvangt dan meer informatie over wat we allemaal doen in deze workshop, het praktische verloop en de bijdrage tot de realisatie van de eindtermen.